X

Dosya indirme bilgi formu :

← Ürünlere Dön

Kütüphane Bilgi Belge Otomasyonu

Yordam Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı - v.18.5
YORDAM Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı, Uluslararası MARC formatı özelliği ile Anglo-American Kataloglama Kuralları II çerçevesinde her türden kütüphane için sınırsız alanda basit, orta, ileri düzeyde veri girişi yapma imkanı sağlayan çok kullanıcılı ve internet uyumlu bir kütüphane programıdır.
 
Aşağıdaki butona basarak tek kullanıcılı sürümü bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz...
YORDAM Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı şimdiye kadar gördüğünüz veya kullandığınız kütüphane programlarından çok farklı bir özellik taşımaktadır. Öğrenmesi ve kullanması çok kolaydır. "Kendi kütüphanenin programını kendine göre geliştir" mantığıyla yola çıktığımız bu programla kütüphaneciliğin çok daha zevkli ve kolay bir hale geleceği inancını taşımaktayız.
 
Programa, kitap ve süreli yayınlar (dergi, gazete), her tür gri yayın (standart, patent, tez vb.), kitap dışı belgeler (CD, CD-ROM, video kaset, slayt, fotoğraf, harita vb.) girişi yapılabilir. Ayrıca mikrofilm-mikrofiş, fotoğraf ve slayt görüntüleri ve ses yüklenebilir.
 
Program exe (kendi başına çalışır) hale getirilmediği ve hazırlandığı program dilinin altında çalıştırıldığından dolayı Yordam diye isimlendirilmiştir. Programın exe haline getirilmemesinin sebebi, kullanılan kütüphanelerde isteklerin yerinde karşılanmasını sağlamak, programa sahip olan kullanıcıların YORDAM'ı geliştirmesine imkan vermek, kütüphanenin talepleri doğrultusunda yeni eklemeler yapabilmek ve kütüphaneleri programı yapan kişi ya da kuruluşlara mahkum etmemektir.
Yordam tamamen kütüphanecilerin istekleri doğrultusunda hazırlanmış olup, yıllardır network, intranet ve internet ortamlarında yoğun bir şekilde uzman kütüphaneciler tarafından test edilmiş ve kullanılmıştır. Bu arada YORDAM’a yirmibin’e yakın konu başlığı, bundan başka ikibinbeşyüz’e yakın yazar biyografisi ve oniki binin üzerinde cutter-sanborn tablosu eklenmiştir. YORDAM, referanslar listesinde yer alan kütüphaneler tarafından şu anda aktif olarak kullanılmaktadır.
Fiyatlandırma Türkiye kütüphanelerinin içinde bulunduğu durum gözönüne alınarak yapılmış, yüksek fiyattan kaçınılmıştır. Kullanıcı lisansını ve bu lisansın getireceği mali yükü azaltmak için okuyucu bilgisayarları intranet (yerel ağ) ve internet ortamında çalıştırılmaktadır. Bu sayede sınırsız bir şekilde Yordam’den arama yapma imkanı sağlanmıştır.
YORDAM Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı’mıza gösterdiğiniz ve göstereceğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Katkılarınızla bu programın daha da gelişeceğine, ülkemizdeki yabancı program hayranlığı ve “en iyisini onlar yapar”, “onların yaptığı doğrudur” anlayışının ortadan kalkacağına inanmaktayız.

ÖZELLİKLER 
Kütüphane Otomasyon Programı Modülleri Yapısal Özellikler TablosuYapısal Özellikler

YordamBT
Mantıksal dosya boyutu 8 TB
Mantıksal kayıt sınırı 64 Trilyon
Bir alanda Metin kapasitesi 2 GB
Bir alanda Nesne kapasitesi 4 GB
Aynı anda dosya kullanıcı sayısı 250 kişi
Web kullanıcı sayısı Sınırsız
Servisi olarak çalışma Dosya paylaşım, yardım ve web servisi
Web servislerini kullanma IIS
Otomatik yedekleme Belirlenen ortamlara Saat, gün, hafta, ay bazında yedekleme
Otomatik dosya tamiri Var
Güvenlik           
Kullanıcı güvenlik denetimi FileMaker, Windows, LDAP
Web güvenlik desteği SSL
Internet
Web görüntü ve sorgulama desteği ODBC ve JDBC ile ASP, PHP sayfalar; XML ile HTML sayfalar
Web gezginlerini kullanma Her hangi bir gezgini açmadan YordamBT içinden interneti kullanma
Genel Kullanım Özellikleri
Karakter seti UTF-8 UTF-16; Soldan-sağa, sağdan-sola yazılan diller ve alfabeler (Latin, kril, arap vb.)
Yazım kontrolü İstenilen bütün dillerde imla kılavuzu oluşturma ve yazarken denetim sağlama, hatalı kelimenin altını çizme
Kelime tamamlama Word veya Excel benzeri otomatik kelime tamamlama
Bul-Değiştir Her bir alanda veya bütün alanlarda aranan kelimeyi istenen kelime ile değiştirme
PDF yazdırma İstenilen her ekranı ve çıktı sayfasını indeksli pdf olarak kaydetme
Alan içeriği ihracı Alanın içeriğine bağlı olarak (txt, jpg, doc vb.) dışarıya dosya olarak atma
Açılabilir menüler Her alanda istendiğinde açılabilir menüler oluşturarak seçimli yazım kolaylığı
İndeksleme Alfabe dışı karakterler de sıralamaya dahil olmak üzere bütün alanların içeriklerini görme ve burdan seçim yapma, alan otoritelerini oluşturma
Sıralama Desteklenen bütün dillerde tekli veya çoklu, istenilen dile göre, artan, azalan ve isteğe bağlı sıralama
Kayıt eleme Bulunan kayıtlardan istenileni arka plana atma, kalanlar üzerinde çalışma
Çoklu kayıt eleme Aynı andan birden fazla kaydı eleme, eleneni çağırma
Önceki kayıttan bilgi taşıma Alan içeriğini bir önceki veya sonraki kayda aktarma
Önizleme Bütün ekran ve çıktılarda kağıt önizlemesi
Kes-Kopyala-Yapıştır Alanlar ve programlar arasında veri kopyalama, yapıştırma
Çoklu kopyalama Bulunan kayıtlardaki bütün bilgileri kopyalama, bunları excel word vb. programlara yapıştırma
Sürükle-Bırak Alanlar ve programlar arasına veri sürükle bırakla kopyalama
Arama Her alanda, istendiğinde mantıksal operatörler yardımıyla VE, VEYA, DEĞİL şeklinde arama
Arama daraltma Bulunan set içinde arama
Arama genişletme Bulunan sete ikinci üçüncü vd. setler ekleme
Arama tekrarlama Son aramayı tekrarlama, ekleme veya çıkarma yapma
Kayıt kilitleme İstenilen kaydın yetkili tarafından kilitlenmesi
Ekran ve çıktı tasarımı Sihirbazlar yardımıyla istenilen çıktıları tasarlama ve varolanları özelleştirme
Barkod Barkod yazıcıya ihtiyaç duymaksızın Lazer yazıcılardan barkod basma
Etiket Her türlü standart ve standart dışı etiket basma
Kağıt çıktısı Yazıcının desteklediği bütün kağıt boyutlarınnda çıkta alma
Kayıt ihraç xml, tab, csv, html, dbf, wk1, dif, slk, bas, merge files formatlarına kayıt verme
Kayıt alma xml, tab, csv, html, dbf, wk1, dif, slk, bas, merge files formatlarından kayıt alma
Klasör içeriği alma txt formatında olan bütün dosyaları ile multi medya özelliği bulunan bütün dosyaları kayıt olarak alma
Link (bağlantı) kurma İşletim sistemindeki bütün dosya türlerine link atabilme, bunları kendi programlarında çalıştırma
ODBC bağlantısı ve SQL sorgulama ODBC desteği olan veri tabanı yapılarına bağlanma, bunlardan veri güncelle veya veri gönderme
XML desteği XML yapılarından veri okuma ve bu yapılara kayıt gönderme
MARC desteği Bütün marc standartlarından kayıt alabilme, istenilen şekilde dönüştürebilme, MARC21 formatında kayıt verme
Çoklu pencere Aynı anda birden fazla pencerede farklı modülleri kullanma, pencereler arası geçiş
Uzak bağlantı Kullanıcı olarak başka yerde bulunan veritabanına ip üzerinden bağlanma
e-Posta Alanlarda bulunan bilgileri e-posta olarak dışarı atma, seçilen adreslere gönderme
Çok dilli kullanım Türkçe, İngilizce, Rusça, Kırgızca, Türkmence, Hollandaca ve Almanca olarak kullanım
Modüller
Kataloglama (Kitap, Tez, Süreli, Yazma, Kitap dışı) AA2 kataloglama kuralı ile yazım; alan mantığıyla giriş, katalog kartı ve marc üretimi
Alt tür
Kataloglanan eserleri alt türlere ayırma
Şekil ve Ortam
Eserlerin şeklini (basılı, elektronik, yazma vb) ve ortamını (kağıt, CD, ahşap, kaset vb) sınıflandırma
Birliktelik ve İlinti
Kataloglanan eserleri tek bir demirbaş altında toplama, başka demirbaşları ilintileyebilme
Ödünç süresi
Eserlere günlük ve saatlik ödünç süreleri belirleme
Dil ve ülke Birden fazla dil tanımlama
Sınıflama LC, Dewey, EOS ve isteğe bağlı sınıflama sistemleri
Eleme İstenen eserlerin web ortamında görünmesini engelleme
Sağlama Satın alma ve sipariş ile bağlantılı
Bağış Bağışlayan kütüğü ile bağlantı, bağış mektupları ve bağış takibi
Demirbaş düşümü Sayım sonrası düşülen demirbaş bilgileri takibi ve gelecek sayımlarda kullanma
Arama grubu Eserleri çocuk, genç, yetişkin olarak gruplandırma
Zimmetleme Eserleri belirlenen kişilere zimmetleme ve geri alma
Bölüm, Oda Eserin kütüphanede bulunduğu bölüm, oda bilgisini belirleme
Bağlantı (web linki) Belirlenen bağlantıyı IP bazlı veya kullanıcı bazlı(üye olup olmamasına göre) aktif ya da pasif yapma.
Kitap
Kayıt giriş, değişiklik, silme, arama, döküm işlemleri Bütün işlemler tek ekranda
Web sayfalarından kayıt aktarma Marc görüntüsü olan ve olmayan kütüphane web sayfalarından kopyala-yapıştır ile kayıt alımı
Kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme Modül, işlem ve alan bazında hak tanımlama
Kaydı kilitleme Yetkili kullanıcı tarafından istenen kaydın değişikliklere kapatılması
Sırt (cutter) tablosu Hazır tablodan kullanma
Konu başlıkları Hazır Dewey dizini ve standart konu başlıkları ekleme
Marc Alım OCLC vb. programlardan kayıt aktarımı, web sayfalarından kayıt aktarımı, isteğe bağlı alan tanımlamaları
Tez
Tez özetleri ve içindekiler