X

Dosya indirme bilgi formu :

← Ürünlere Dön

Kütüphane Bilgi Belge Otomasyonu

Yordam Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı - v.15

YORDAM Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı, Uluslararası MARC formatı özelliği ile Anglo-American Kataloglama Kuralları II çerçevesinde her türden kütüphane için sınırsız alanda basit, orta, ileri düzeyde veri girişi yapma imkanı sağlayan çok kullanıcılı ve internet uyumlu bir kütüphane programıdır.

Buradan son versiyonu indirebilirsiniz.


YORDAM Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı şimdiye kadar gördüğünüz veya kullandığınız kütüphane programlarından çok farklı bir özellik taşımaktadır. Öğrenmesi ve kullanması çok kolaydır. "Kendi kütüphanenin programını kendine göre geliştir" mantığıyla yola çıktığımız bu programla kütüphaneciliğin çok daha zevkli ve kolay bir hale geleceği inancını taşımaktayız.

Programa, kitap ve süreli yayınlar (dergi, gazete), her tür gri yayın (standart, patent, tez vb.), kitap dışı belgeler (CD, CD-ROM, video kaset, slayt, fotoğraf, harita vb.) girişi yapılabilir. Ayrıca mikrofilm-mikrofiş, fotoğraf ve slayt görüntüleri ve ses yüklenebilir.

Program exe (kendi başına çalışır) hale getirilmediği ve hazırlandığı program dilinin altında çalıştırıldığından dolayı Yordam diye isimlendirilmiştir. Programın exe haline getirilmemesinin sebebi, kullanılan kütüphanelerde isteklerin yerinde karşılanmasını sağlamak, programa sahip olan kullanıcıların YORDAM'ı geliştirmesine imkan vermek, kütüphanenin talepleri doğrultusunda yeni eklemeler yapabilmek ve kütüphaneleri programı yapan kişi ya da kuruluşlara mahkum etmemektir.

Yordam tamamen kütüphanecilerin istekleri doğrultusunda hazırlanmış olup, yıllardır network, intranet ve internet ortamlarında yoğun bir şekilde uzman kütüphaneciler tarafından test edilmiş ve kullanılmıştır. Bu arada YORDAM’a yirmibin’e yakın konu başlığı, bundan başka ikibinbeşyüz’e yakın yazar biyografisi ve oniki binin üzerinde cutter-sanborn tablosu eklenmiştir. YORDAM, referanslar listesinde yer alan kütüphaneler tarafından şu anda aktif olarak kullanılmaktadır.

Fiyatlandırma Türkiye kütüphanelerinin içinde bulunduğu durum gözönüne alınarak yapılmış, yüksek fiyattan kaçınılmıştır. Kullanıcı lisansını ve bu lisansın getireceği mali yükü azaltmak için okuyucu bilgisayarları intranet (yerel ağ) ve internet ortamında çalıştırılmaktadır. Bu sayede sınırsız bir şekilde Yordam’den arama yapma imkanı sağlanmıştır.
YORDAM Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı’mıza gösterdiğiniz ve göstereceğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Katkılarınızla bu programın daha da gelişeceğine, ülkemizdeki yabancı program hayranlığı ve “en iyisini onlar yapar”, “onların yaptığı doğrudur” anlayışının ortadan kalkacağına inanmaktayız.
 

ÖZELLİKLER 

Kütüphane Otomasyon Programı Modülleri Yapısal Özellikler Tablosu


Yapısal Özellikler

YordamBT
Mantıksal dosya boyutu
8 TB
Mantıksal kayıt sınırı
64 Trilyon
Bir alanda Metin kapasitesi
2 GB
Bir alanda Nesne kapasitesi
4 GB
Aynı anda dosya kullanıcı sayısı
250 kişi
Web kullanıcı sayısı
Sınırsız
Servisi olarak çalışma
Dosya paylaşım, yardım ve web servisi
Web servislerini kullanma
IIS
Otomatik yedekleme
Belirlenen ortamlara Saat, gün, hafta, ay bazında yedekleme
Otomatik dosya tamiri
Var
Güvenlik           
 
Kullanıcı güvenlik denetimi
FileMaker, Windows, LDAP
Web güvenlik desteği
SSL
Internet
 
Web görüntü ve sorgulama desteği
ODBC ve JDBC ile ASP, PHP sayfalar; XML ile HTML sayfalar
Web gezginlerini kullanma
Her hangi bir gezgini açmadan YordamBT içinden interneti kullanma
Genel Kullanım Özellikleri
 
Karakter seti
UTF-8 UTF-16; Soldan-sağa, sağdan-sola yazılan diller ve alfabeler (Latin, kril, arap vb.)
Yazım kontrolü
İstenilen bütün dillerde imla kılavuzu oluşturma ve yazarken denetim sağlama, hatalı kelimenin altını çizme
Kelime tamamlama
Word veya Excel benzeri otomatik kelime tamamlama
Bul-Değiştir
Her bir alanda veya bütün alanlarda aranan kelimeyi istenen kelime ile değiştirme
PDF yazdırma
İstenilen her ekranı ve çıktı sayfasını indeksli pdf olarak kaydetme
Alan içeriği ihracı
Alanın içeriğine bağlı olarak (txt, jpg, doc vb.) dışarıya dosya olarak atma
Açılabilir menüler
Her alanda istendiğinde açılabilir menüler oluşturarak seçimli yazım kolaylığı
İndeksleme
Alfabe dışı karakterler de sıralamaya dahil olmak üzere bütün alanların içeriklerini görme ve burdan seçim yapma, alan otoritelerini oluşturma
Sıralama
Desteklenen bütün dillerde tekli veya çoklu, istenilen dile göre, artan, azalan ve isteğe bağlı sıralama
Kayıt eleme
Bulunan kayıtlardan istenileni arka plana atma, kalanlar üzerinde çalışma
Çoklu kayıt eleme
Aynı andan birden fazla kaydı eleme, eleneni çağırma
Önceki kayıttan bilgi taşıma
Alan içeriğini bir önceki veya sonraki kayda aktarma
Önizleme
Bütün ekran ve çıktılarda kağıt önizlemesi
Kes-Kopyala-Yapıştır
Alanlar ve programlar arasında veri kopyalama, yapıştırma
Çoklu kopyalama
Bulunan kayıtlardaki bütün bilgileri kopyalama, bunları excel word vb. programlara yapıştırma
Sürükle-Bırak
Alanlar ve programlar arasına veri sürükle bırakla kopyalama
Arama
Her alanda, istendiğinde mantıksal operatörler yardımıyla VE, VEYA, DEĞİL şeklinde arama
Arama daraltma
Bulunan set içinde arama
Arama genişletme
Bulunan sete ikinci üçüncü vd. setler ekleme
Arama tekrarlama
Son aramayı tekrarlama, ekleme veya çıkarma yapma
Kayıt kilitleme
İstenilen kaydın yetkili tarafından kilitlenmesi
Ekran ve çıktı tasarımı
Sihirbazlar yardımıyla istenilen çıktıları tasarlama ve varolanları özelleştirme
Barkod
Barkod yazıcıya ihtiyaç duymaksızın Lazer yazıcılardan barkod basma
Etiket
Her türlü standart ve standart dışı etiket basma
Kağıt çıktısı
Yazıcının desteklediği bütün kağıt boyutlarınnda çıkta alma
Kayıt ihraç
xml, tab, csv, html, dbf, wk1, dif, slk, bas, merge files formatlarına kayıt verme
Kayıt alma
xml, tab, csv, html, dbf, wk1, dif, slk, bas, merge files formatlarından kayıt alma
Klasör içeriği alma
txt formatında olan bütün dosyaları ile multi medya özelliği bulunan bütün dosyaları kayıt olarak alma
Link (bağlantı) kurma
İşletim sistemindeki bütün dosya türlerine link atabilme, bunları kendi programlarında çalıştırma
ODBC bağlantısı ve SQL sorgulama
ODBC desteği olan veri tabanı yapılarına bağlanma, bunlardan veri güncelle veya veri gönderme
XML desteği
XML yapılarından veri okuma ve bu yapılara kayıt gönderme
MARC desteği
Bütün marc standartlarından kayıt alabilme, istenilen şekilde dönüştürebilme, MARC21 formatında kayıt verme
Çoklu pencere
Aynı anda birden fazla pencerede farklı modülleri kullanma, pencereler arası geçiş
Uzak bağlantı
Kullanıcı olarak başka yerde bulunan veritabanına ip üzerinden bağlanma
e-Posta
Alanlarda bulunan bilgileri e-posta olarak dışarı atma, seçilen adreslere gönderme
Çok dilli kullanım
Türkçe, İngilizce, Rusça, Kırgızca, Türkmence, Hollandaca ve Almanca olarak kullanım
Modüller
 
Kataloglama (Kitap, Tez, Süreli, Yazma, Kitap dışı)
AA2 kataloglama kuralı ile yazım; alan mantığıyla giriş, katalog kartı ve marc üretimi
Alt tür
Kataloglanan eserleri alt türlere ayırma
Şekil ve Ortam
Eserlerin şeklini (basılı, elektronik, yazma vb) ve ortamını (kağıt, CD, ahşap, kaset vb) sınıflandırma
Birliktelik ve İlinti
Kataloglanan eserleri tek bir demirbaş altında toplama, başka demirbaşları ilintileyebilme
Ödünç süresi
Eserlere günlük ve saatlik ödünç süreleri belirleme
Dil ve ülke
Birden fazla dil tanımlama
Sınıflama
LC, Dewey, EOS ve isteğe bağlı sınıflama sistemleri
Eleme
İstenen eserlerin web ortamında görünmesini engelleme
Sağlama
Satın alma ve sipariş ile bağlantılı
Bağış
Bağışlayan kütüğü ile bağlantı, bağış mektupları ve bağış takibi
Demirbaş düşümü
Sayım sonrası düşülen demirbaş bilgileri takibi ve gelecek sayımlarda kullanma
Arama grubu
Eserleri çocuk, genç, yetişkin olarak gruplandırma
Zimmetleme
Eserleri belirlenen kişilere zimmetleme ve geri alma
Bölüm, Oda
Eserin kütüphanede bulunduğu bölüm, oda bilgisini belirleme
Bağlantı (web linki)
Belirlenen bağlantıyı IP bazlı veya kullanıcı bazlı(üye olup olmamasına göre) aktif ya da pasif yapma.
Kitap
 
Kayıt giriş, değişiklik, silme, arama, döküm işlemleri
Bütün işlemler tek ekranda
Web sayfalarından kayıt aktarma
Marc görüntüsü olan ve olmayan kütüphane web sayfalarından kopyala-yapıştır ile kayıt alımı
Kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme
Modül, işlem ve alan bazında hak tanımlama
Kaydı kilitleme
Yetkili kullanıcı tarafından istenen kaydın değişikliklere kapatılması
Sırt (cutter) tablosu
Hazır tablodan kullanma
Konu başlıkları
Hazır Dewey dizini ve standart konu başlıkları ekleme
Marc Alım
OCLC vb. programlardan kayıt aktarımı, web sayfalarından kayıt aktarımı, isteğe bağlı alan tanımlamaları
Tez
 
Tez özetleri ve içindekiler
2 GB’a kadar tez özetleri ve içindekileri girme
e-Tez
e-Kitaplaştırılan tezlere bağlantı sağlama
Yer Bilgileri
Üniversite, Enstitü, Anabilim ve Bilim dallarıyla giriş
Süreli
 
Süreli katalog
Süreli yayınları sayı bazında girme
Eksik sayı takibi
Eksik sayıların takibini yapma ve bunları eposta olarak bildirme
Ciltleme
Ciltlemeye girecek sayı uyarıları
İçindekiler-öz-özet
Sayıların içindekiler bilgilerini ve makalelerini girme
Barkod
Sayılara barkod üretme ve bunları ödünç verebilme
SISAC
Sisac okuyarak sayı bilgisi girişi yapma
Tarayan Yayınlar
Atıflı dergileri belirtme
Sayı Takibi
Yıl, cilt, sayı, açıklama bazında her bir sayıyı takip etme
PDF
Sayıları pdf’e çevirip sistem üzerinden webe açma
Yazma
 
Kataloglama
Yazma eserleri kendine has özellikleriyle tanımlama, kuyudat bilgileri girme
 

Kütüphane Bilgi Belge Otomasyonu

Yordam Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı - v.15 YORDAM Kütüphane Bilgi Belge...

Yordam RFID Akıllı Kütüphane Sistemi

Yarının teknolojisi için çalışıyoruz... Yordam RFID Akıllı Kütüphane Sist...

File Maker Pro İlişkisel Veritabanı

  Tüm Görevlerle Başa Çıkın! FileMaker Pro dünyanın lider, kullanı...

Bizden haberdar olmak ister misiniz?© 2012 HER HAKKI SAKLIDIR | ALL RIGHTS RESERVED web programlama deSen